Institucions com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ja van advertir al principi que una de les conseqüències de la pandèmia seria l'afectació de la salut mental dels ciutadans.
 
Entre els col·lectius més perjudicats es troben els mateixos afectats per la Covid19, les seves famílies, així com els professionals sanitaris. Però no hem d'oblidar que el període de confinament a casa, les dificultats econòmiques i altres conseqüències col·laterals que ens portat aquesta situació també posen en risc el benestar psicològic i emocional de moltes altres persones.
 
Per això, és molt important que durant aquesta situació s'emprenguin accions per prevenir i protegir la salut mental de la nostra població. Des d'aquesta plataforma us oferim diversos recursos com guies i enllaços a pàgines i telèfons d'interès que ofereixen suport psicològic.

FONTS

[Darrera actualització: 2020.06.12]