Què entenem per "missed care"?

MISSED CARE

Es defineixen com aquells cures bàsiques, que per part de personal d'infermeria no es realitzen, s'efectuen parcialment o són diferits en el temps per causes com ara sobrecàrrega laboral o insatisfacció professional. Aquesta omissió de la cura pot arribar a prolongar l'estada hospitalària del malalt així com agreujar la seva situació tant física com psicològica. Lamentablement, les condicions que ha generat la Covid-19 han propiciat un auge d'aquestes cures omesos.

Com podem identificar-los?

Óscar Rey (infermer) va aconseguir validar el Qüestionari sobre la Omissió de Cures Infermeres (OMICE) la finalitat és aconseguir detectar-los a temps per solucionar-los abans que s'agreugin.

El nostre projecte

Creiem que donant veu als pacients ingressats per COVID-19 podem conèixer quin és el nivell de cures omeses des de la seva percepció. Que surti a la llum aquest coneixement ens pot ajudar a reconduir el nostre treball per poder oferir el millor de les cures. Per això, hem creat la següent enquesta que esperem us ajudi.

 

FONTS

[Darrera actualització: 2020.06.12]