DIAGNÒSTIC

El Ministeri de Sanitat va establir en el seu "Estratègia de diagnòstic, vigilància i control en la fase de transició de la pandèmia Covid-19" que el principal objectiu és la detecció precoç de tots els casos compatibles amb Covid-19 per controlar la transmissió de la malaltia.

 

Hi ha diversos tipus de proves, unes basades en la detecció de material genètic (ARN) de virus i altres en la detecció d'anticossos (IgM o IgG) enfront de l'Sars-cov-2. Alguns dels tests disponibles al mercat es mostren a continuació:

Serologia d'anticossos

Detecta la presència o absència d'anticossos de tipus IgG i IgM en una mostra de sang.

PCR

Cerca la detecció de material genètic (ARN) de virus a través d'una mostra nasofaríngia i / o orofaríngia.

TEST RÀPID

Cerca la presència d'anticossos de tipus IgG i IgM en una mostra de sang capil·lar.

ELISA

Determina qualitativament els anticossos IgG específics contra el virus en una mostra de sèrum o plasma.

Quin test em realitzaran?

La detecció precoç de la Covid-19 s'efectua mitjançant la realització d'una PCR a tot cas sospitós d'infecció en les primeres 24 hores. Es considera "cas sospitós" a qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o falta d'aire. Altres símptomes menys prevalents també poden ser considerats sospita d'infecció.

Segons l'OMS, únicament es recomanen els "Test ràpids" en situacions excepcionals, estudis i fins d'investigació.

Les serologies d'anticossos o la tècnica ELISA no es consideren actualment proves adequades per al diagnòstic d'infecció aguda de la malaltia.

Què volen dir els resultats del test?

TEST PCR

En basar-se en la detecció del material genètic de virus, només ens dóna informació sobre si en el moment de la presa de la mostra la persona té o no el virus.

POSITIU

Sí que hi ha infecció per Covid-19

NEGATIU

No hi ha infecció per Covid-19

Tot i que la prova resulti negativa, si hi ha una sospita clínica important s'ha de realitzar una altra prova per assegurar que el pacient no està infectat pel virus.

TEST "RÀPID"

Es basen en la detecció d'anticossos. Els de tipus IgM i IgG són la resposta més comuna de el cos davant d'una infecció. El resultat de el test dependrà de si hi ha presència o no d'anticossos i de quin tipus.

 

Per saber interpetar el resultat millor us deixem les següents infografies:

Captura de pantalla 2020-09-01 a las 21.
Captura de pantalla 2020-08-05 a las 23.

FONTS

[Darrera actualització: 2020.08.12]